1- İşveren: Konya Meram Belediyesi
İşin Konusu: Kadın Doğum ve Çocuk Bakım Evi İnşaatı

2- İşveren: Konya Meram Belediyesi
İşin Konusu: Belediye İş Merkezi İnşaatı

3- İşveren: PTT Genel Müdürlüğü
İşin Konusu: Ürgüp PTT Santral Bina Tevsii İnşatı

4- İşveren: Ankara Çankaya Belediyesi Başkanlığı
İşin Konusu: 2892/11-7944/1 Parseller Çarşı İnşaatı İşi

5- İşveren: KONYA PTT Başmüdürlüğü
İşin Konusu: Konya Kayalı Posta İşletmesi Hizmet Binası İnşaatı

6- İşveren: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Açık Spor Tesisleri İkmal İnşaatı

7- İşveren: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Kadınhanı Meslek Yüksek Okulu İnşaatı

8- İşveren: Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
İşin Konusu: Tekirdağ Çorlu Sağlık Meslek Lisesi İnşaatı

9- İşveren: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Aksaray Üniversitesi Kampüs Altyapı İnşaatı

10- İşveren: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu:  Aksaray Mühendislik Fakültesi İnşaatı

11- İşveren: Ankara Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı
İşin Konusu: Keçiören Ayvalı İlköğretim Okulu İnşaatı

12- İşveren: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Makine Mühendisliği Bölümü Ek Binası İnşaatı

13- İşveren: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Mimarlık Fakültesi Ek Binası İnşaatı

14-İşveren: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü
İşin Konusu: Gülnar Meslek Yüksek Okulu İnşaatı

15- İşveren: PTT Genel Müdürlüğü
İşin Konusu: 70 Adet Santral Binası İnşaatı

16- İşveren: PTT Genel Müdürlüğü
İşin Konusu:  Niğde Gülesentepe Verici İstasyonu Telekomu İnşaatı

REFERANSLARIMIZ

TOP